Czynna ochrona

Zaborski Park Krajobrazowy podejmuje szereg działań związanych czynną ochroną przyrody. Do najważniejszych należą: ochrona nietoperzy, utworzenie Biocentrum Kulki, ochrona sów, ochrona ekosystemów łąkowych, zwalczanie gatunków inwazyjnych i restytucja raka szlachetnego.