Ścieżki edukacyjne

Ścieżki przyrodnicze administrowane przez Zaborski Park Krajobrazowy.

Ścieżka ornitologiczno-przyrodnicza „Kokoszka”

Ścieżka zlokalizowana jest przy leśniczówce Kokoszka, ok. 2 km od wsi Swornegacie. Trasa o długości 1,5 km wiedzie nad brzegami jezior Długiego i Karsińskiego oraz rzeki Chociny. Wyznaczona została, aby przedstawić niektóre gatunki ptaków w powiązaniu z siedliskami w których bytują: rzeka, bagno, pas szuwarów, jezioro, pole uprawne i las. Dzięki wybudowanej czatowni można bezpiecznie obserwować: błotniaka stawowego, bielika, czaplę siwą, żurawia, gągoły, trzciniaka i wiele innych ptaków. Przejście ścieżki z przewodnikiem zajmuje około 3-4 godzin.


Ścieżka przyrodnicza „Dolina Kulawy”

Ścieżka zaczyna się przy moście na drodze Laska – Widno i wiedzie nas wzdłuż malowniczej rzeki Kulawy, aż do południowego brzegu jeziora Małe Głuche. Trasa ma długość ok. 5 km. i prowadzi dnem rynny subglacjalnej do następujących przystanków dydaktycznych: Jak powstała dolina Kulawy, Działalność bobrów, Rzeka i jej bogactwo, System nawodnień łąk w dolinie Kulawy, Rędziny pojeziorne w rynnie Jezior Głuchych, Rośliny siedlisk nawęglanowych, Elementy systemu nawodnień, Lasy łęgowe. Po drodze mijamy kompleks łąk funkcjonujący dzięki dawnemu systemowi nawadniającemu oraz niecodzienny pomnik przyrody – drewnianą stodołę w osadzie Wawrzynowo, będącą siedliskiem chronionych porostów. Na torfowiskach zainstalowano przeszło 200 mb kładek drewnianych. Przejście ścieżki zajmuje około 4 godzin.

Ścieżka kulturowa w Leśnie

Ścieżka położona jest 2 km od wsi Leśno na południe od jeziora Leśno Dolne. Znajduje się tam cmentarzysko z kurhanami i kręgami kamiennymi (efekt wierzeń, zwyczajów i obrzędów przebywających dawniej na tych ziemiach Gotów). Tutaj znajduje się 26-cio metrowej średnicy kurhan ze stelą (kamień o wys. 2 m) o cechach antropomorficznych (zaznaczony nos, łuki brwiowe). Na cmentarzysku zrekonstruowano groby skrzynkowe (wczesna epoka żelaza). Dzięki informacjom zgromadzonym na tablicach można zapoznać się z efektami prowadzonych tutaj prac archeologicznych. Przejście ścieżki zajmuje około 40 min.