Turystyka

Obszar Zaborskiego Parku Krajobrazowego preferowany jest do użytkowania i udostępnienia dla turystyki krajoznawczej oraz rozwoju ekoturystyki. Szlaki turystyczne są znakowane w celu ułatwienia turystom dotarcia do najciekawszych miejsc Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Wyznaczone szlaki piesze, rowerowe i kajakowe stanowią najbardziej atrakcyjne krajobrazowo, przyrodniczo i turystycznie trasy, gwarantujące turystom bezpieczne poruszanie się po terenie ZPK. Sieć szlaków turystycznych tworzy na terenie Parku:

  • osiem szlaków pieszych o długości około 150 km;
  • dziesięć szlaków rowerowych o długości około 170 km, w tym pięć szlaków Kaszubskiej Marszruty;
  • trzy szlaki kajakowe o długości około 87 km;

Opiekunami szlaków są różne instytucje i organizacje: PTTK Oddział Regionalny w Gdańsku, Fundacja „Naszyjnik Północy”, Zaborskie Towarzystwo Naukowe, PTTK Oddział Regionalny „Szlak Brdy” w Bydgoszczy, nadleśnictwa Rytel i Przymuszewo oraz Zaborski Park Krajobrazowy.

MAPA TURYSTYCZNA ZABORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO – PDF