Ochrona sów

ZPK stanowi miejsce występowania puchacza, puszczyka, włochatki i uszatki. Występowanie włochatki jest ściśle uzależnione od obecności dziupli wykuwanych przez dzięcioła czarnego. Na terenie ZPK latach 2003-2005 stwierdzono gniazdowanie przynajmniej 11 par lęgowych. Jedną z metod czynnej ochrony jest rozwieszanie skrzynek dostosowanych do potrzeb tego gatunku. W 2005 r. na terenie ZPK zainstalowano 16 skrzynek dla włochatki. Każdego roku w czasie największej aktywności głosowej sów prowadzone są nasłuchy, mające na celu potwierdzenia zajęcia rewiru lęgowego. W latach 1993-2004 na terenie ZPK wykonano 7 sztucznych gniazd dla puchacza, z czego 50% zostało zajętych przez ptaki. Ochrona sów realizowana jest przy współpracy z Komitetem Ochrony Orłów.

Oskuby czyli ślady po uczcie puchacza fot. D. Anderwald
Kontrola budki dla włochatki
Strefa ochrona dla puchacza fot. D. Anderwald
Widok z drzewa gniazdowego puchacza fot D. Anderwald
Wykroty odpowiednie miejsce do legów dla puchacza fot. D. Anderwald
Wypluwki puchacza czasami są jedynym dowodem jego obecności fot. D. Anderwald
Instalacja sztucznego gniazda dla puchacza fot. D. Anderwald
Oskuby czyli ślady po uczcie puchacza fot. D. Anderwald