Edukacja

Do ważniejszych zadań ustawowych, jakie stoją przed Służbą Parku Krajobrazowego, należą edukacja przyrodnicza i popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego Ziemi Zaborskiej. Zadania te realizowane są poprzez organizację zajęć terenowych na ścieżkach przyrodniczych, zajęć kameralnych, kampanii i akcji edukacyjno-informacyjnych, wycieczek, konkursów przyrodniczych oraz działalność wydawniczą. Szczegółowy harmonogram zajęć można znaleźć w kalendarzu. Zapraszamy!