Ścieżka ornitologiczno-przyrodnicza „Kokoszka”

Przystanek Rzeka fot. Grażyna Jaszewska grafika
Przystanek Pas szuwarów fot. Grażyna Jaszewska grafika
Przystanek Las fot. Grażyna Jaszewska grafika
Przystanek Pomoc ptakom fot. Grażyna Jaszewska grafika

Ścieżka zlokalizowana jest przy leśniczówce Kokoszka, ok. 2 km od wsi Swornegacie. Trasa o długości 1,5 km wiedzie nad brzegami jezior Długiego i Karsińskiego oraz rzeki Chociny. Wyznaczona została, aby przedstawić niektóre gatunki ptaków w powiązaniu z siedliskami w których bytują: rzeka, bagno, pas szuwarów, jezioro, pole uprawne i las. Dzięki wybudowanej czatowni można bezpiecznie obserwować: błotniaka stawowego, bielika, czaplę siwą, żurawia, gągoły, trzciniaka i wiele innych ptaków. Przejście ścieżki z przewodnikiem zajmuje około 3-4 godzin.

W czasie wędrówki po ścieżce można korzystać z audioprzewodnika, w którym Kokoszka poprowadzi Was po ścieżce, zdradzając tajniki ptasiego świata.

Tablica z mapą Wstęp i Powitanie

Przystanek 1. Rzeka

Przystanek 2. Bagno

Czatownia

Przystanek 3. Pas szuwarów

Przystanek 4. Jezioro

Przystanek 5. Pole

Przystanek 6. Las

Przystanek 7. Ekoton

Przystanek 8. Pomoc ptakom

Pożegnianie

Tekst: Grażyna Jaszewska, Justyna Rymon Lipińska, Mariusz Grzempa

Korekta: Audiotour.pl

Nagranie i udźwiękowienie: Radio Weekend

Narrator: Tomir Kubicki

Kokoszka: Daria Kwiatkowska

Zdjęcia: Tomir Kubicki, Mariusz Grzempa