Ochrona ekosystemów łąkowych

W 2005 r. wyremontowano część bruzdowo-stokowego systemu nawodnień, położonego w dolinie Kłonecznicy koło Laski, zasilającego w wodę 25,7 ha łąk. Kompleks łąk występuje na północ od rezerwatu ornitologicznego ,,Jezioro Laska”, na gruntach administrowanych przez Nadleśnictwo Przymuszewo. Został zaprojektowany i wykonany w latach 80. XIX w. Wówczas łąki stanowiły własność prywatnego właściciela ziemskiego. Przez pewien czas należały do zarządcy Wielkiego Kanały Brdy. Wyremontowany przez ZPK system tworzą trzy doprowadzalniki główne oraz sieć rowów, które przy pomocy bruzd rozlewowych nawadniają poszczególne kwatery łąk. Sieć rowów w bardzo szybkim tempie zarasta roślinnością wodną i szuwarową, głównie mozgą trzcinową. Powodem są wody bogate w substancje biogenne płynące w doprowadzalnikach, a pochodzące z Zakładu Hodowli Pstrąga w Lasce, zlokalizowanego powyżej na rzece Kłonecznicy. Gwarancją prawidłowego funkcjonowania systemu jest bieżące utrzymanie drożności rowów nawadniających, polegające na koszeniu skarp i dna rowów, wygrabieniu i wywiezieniu biomasy. Każdego roku ZPK podejmuje działania polegające na utrzymaniu drożności systemu.

Grafika 1: Ochrona ekosystemów łąkowych
Sieć rowów nawadniających w dolinie Kłonecznicy fot. udostępniona przez N-ctwo Przymuszewo
Kompleks łąk na północnym brzegu rezerwatu ornitologicznego Jezioro Laska
Wykaszanie skarp rowów nawadniających
Doprowadzalnik ze stawidłami, dzięki którym woda dostaje się do bruzd rozlewowych, które biegną równolegle do rowu
Po wykoszeniu