Akty prawne

Zaborski Park Krajobrazowy powstał na podstawie uchwały nr XI/68/90 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 28 lutego 1990 r. Początkowo nosił nazwę Chojnicki Park Krajobrazowy i organizacyjnie podlegał pod Tucholski Park Krajobrazowy z siedzibą w Tucholi, aby w roku 1991 zmienić nazwę na Zaborski. Od 1 maja 1992 r. Zaborski Park Krajobrazowy stanowił samodzielną jednostkę z siedzibą w Chojnicach. W 1996 r. z części Zaborskiego Parku Krajobrazowego, w rejonie Strugi Siedmiu Jezior, utworzono Park Narodowy „Bory Tucholskie”. Od czasu powołania Parku Narodowego powierzchnia Zaborskiego Parku Krajobrazowego wynosiła 26.490 ha, a otuliny 7.536 ha. W 1998 r. nastąpiła zmiana powierzchni Zaborskiego Parku Krajobrazowego polegająca na włączenia w granice całej otuliny. Od tego czasu granice oraz katalog zakazów nie zmieniały się w istotny sposób. W 1999 r. na skutek reformy administracyjnej zlikwidowano województwo bydgoskie, a Zaborski Park Krajobrazowy przeszedł pod administrację Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Od sierpnia 2000 r. siedziba Zaborskiego Parku Krajobrazowego znajduje się w Charzykowach przy ul. Turystycznej 10.

Z dniem 1 sierpnia 2009 r. na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2009 roku, Nr 92, poz. 753, ze zmianami), Parki Krajobrazowe Województwa Pomorskiego stały się jednostkami zarządzanymi przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

Z dniem 1 lipca 2010 r. na mocy uchwały Nr 1185/XLVIII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 maja 2010 roku Parki Krajobrazowe Województwa Pomorskiego:

  1. Nadmorski Park Krajobrazowy we Władysławowie,
  2. Trójmiejski Park Krajobrazowy w Gdańsku,
  3. Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” w Słupsku,
  4. Kaszubski Park Krajobrazowy w Kartuzach,
  5. Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” w Stegnie,
  6. Wdzydzki Park Krajobrazowy w Kościerzynie,
  7. Zaborski Park Krajobrazowy w Charzykowach

zostały połączone w:

POMORSKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

z siedzibą w Słupsku.
ul. Poniatowskiego 4A
76-200 Słupsk

tel./fax: 59 842 98 29

Podstawy prawne funkcjonowania Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, w tym statut i regulamin organizacyjny dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pomorskieparki.pl

Poniżej znajduje się wykaz aktów prawnych w sprawie Zaborskiego Parku Krajobrazowego w kolejności od 1990 r.:

Uchwała nr XI/68/90 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia Chojnickiego Parku Krajobrazowego uznany za uchylony

Rozporządzenie Nr 1/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 12 stycznia 1991 r. w sprawie zmiany nazwy Chojnickiego Parku Krajobrazowego na Zaborski Park Krajobrazowy uznany za uchylony

Rozporządzenie Nr 199/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 28 czerwca 1993 r. zmieniające uchwałę Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy w sprawie utworzenia Zaborskiego Parku Krajobrazowego uznany za uchylony

Rozporządzenie Nr 145/94 Wojewody Bydgoskiego z dnia 17 czerwca 1994 r. zmieniające uchwałę Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy w sprawie utworzenia Zaborskiego Parku Krajobrazowego uznany za uchylony

Rozporządzenie Nr 30/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie Zaborskiego Parku Krajobrazowego uznany za uchylony

Rozporządzenie Nr 53/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie Zaborskiego Parku Krajobrazowego uznany za uchylony

Uchwała Nr 1185/XLVIII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie połączenia Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi", Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego "Mierzeja Wiślana", Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego oraz Zaborskiego Parku Krajobrazowego w Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych obowiązujący

Uchwała Nr 144/VII/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie Zaborskiego Parku Krajobrazowego obowiązujący

Uchwała Nr 891/XLI/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku o zmianie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Zaborskiego Parku Krajobrazowego obowiązujący

Uchwała nr 264/XXIV/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. o zmianie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Zaborskiego Parku Krajobrazowego obowiązujący