Fauna

Fauna Zaborskiego Parku Krajobrazowego jest bogata i różnorodna. W czystych wodach rzek żyją pstrąg i lipień, a w jeziorach oprócz pospolitych gatunków ryb, spotkać można także te rzadsze jak np. sieję i sielawę. Płazy reprezentowane są przez traszki, wiele gatunków żab, ropuchy, kumaka nizinnego, grzebiuszkę ziemną. Z gadów najpospolitsza jest jaszczurka zwinka, występująca w miejscach suchych i nasłonecznionych. Mniej licznie występuje jaszczurka żyworodna i padalec. Z węży i żmij spotkamy zaskrońca, żmiję zygzakowatą. Dość licznie reprezentowane są w Parku ptaki, w tym wiele chronionych tj. bielik czy puchacz – symbol Parku. Dzięki czynnej ochronie do wód Zaborskiego Parku Krajobrazowego wrócił rak szlachetny, rodzimy i ginący przedstawiciel fauny Pomorza.