Płazy

Traszka grzebieniasta fot. Justyna Rymon Lipińska grafika
Ropucha zielona fot. Justyna Rymon Lipińska grafika
Ropucha szara fot. Justyna Rymon Lipińska grafika
Grzebiuszka ziemna fot. Justyna Rymon Lipińska grafika

Fauna płazów reprezentowana jest przez niemal wszystkie nizinne gatunki. Występują tu m.in. traszka grzebieniasta i kumak nizinny, które są gatunkami z II i IV załącznika Dyrektywy Siedliskowej. Na tak dużą różnorodność gatunkową płazów wpływ ma niewątpliwe obfitość odpowiednich do rozrodu zbiorników wodnych: płytkich zbiorników śródpolnych, starorzeczy i jezior o bogatej roślinności wodnej.

Lista gatunków płazów