Ssaki

Lis fot. Grażyna Jaszewska grafika
Wiewiórka fot. Grażyna Jaszewska grafika
Sarna fot. Grażyna Jaszewska grafika
Gacek brunatny fot. Justyna Rymon Lipińska grafika

Na terenie Parku odnotowano do tej pory 40 gatunków ssaków. Ochronie gatunkowej podlegają 32 gatunki, z czego 9 taksonów objętych jest ochroną ścisłą i 13 ochroną częściową. Cztery gatunki ssaków znajdują się w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej.

Lista gatunków ssaków na terenie ZPK