W13

Straż graniczna utworzona została 2 kwietnia 1928 r. na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego z 22 marca 1928 r. Struktura organizacyjna straży do roku 1939 ulegała ciągłym zmianom. Za pomorski odcinek granicy o długości 737 km odpowiadał Pomorski Inspektorat Okręgowy Straży Granicznej, którego komenda przez pewien czas znajdowała się w Czersku. Od 19 kwietnia 1928 r. w strukturze Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego funkcjonuje Inspektorat Straży Granicznej nr 7 w Chojnicach. Chojnicki inspektorat pełnił służbę ochronną na granicy polsko-niemieckiej aż do wybuchu II wojny światowej. Znajdował się w Chojnicach przy ul. Warszawskiej. Przygraniczne położenie Chojnic skutkowało ożywionym ruchem tranzytowym, ponieważ przez miasto przebiegały linia kolejowa i szosa z Niemiec do Prus Wschodnich. Rejon działania inspektoratu w Chojnicach obejmował odcinek o długości 162 km, od Jeziora Somińskiego w Skoszewie (powiat chojnicki) - kamień C 003, do miejscowości Lutówko (powiat sępoleński) - kamień graniczny nr D 248. Po reorganizacji w 1930 r. podlegały mu komisariaty: w Borzyszkowach, Brzeźnie Szlacheckim, Konarzynach, Chojnicach i Kamieniu Pomorskim (po odzyskaniu niepodległości w 1920 r. taką nazwę stosowano dla dzisiejszego Kamienia Krajeńskiego w powiecie sępoleńskim). W strukturze każdego komisariatu funkcjonowały placówki I linii oraz placówki II linii. Każdy komisariat miał ich kilka. Placówki odpowiadały za nadzór nad odcinkami granicy, wyznaczonymi na podstawie kamieni granicznych. Granica państwowa odcinkami biegła tuż przy szosie bytowskiej i równolegle do niej, ponadto przecinała bukowy Las Wolność oraz szereg niedostępnych lasów, a także rzeki, mokradła i jeziora. Sytuacja ta sprzyjała przemytnikom. Granica powiatu chojnickiego z Niemcami liczyła 130 km, a na jej długości było sześć przejść z urzędami celnymi i posterunkami Straży Granicznej: w Chojnicach, Władysławku, Zamartem, Konarzynach, Brzeźnie Szlacheckim i Wojsku. Ponadto istniały przejścia tylko dla ruchu osobowego, przez które nie wolno było przewozić towarów: w Doręgowicach, Nowej Karczmie i Gliśnie. Granica prowadząca przez Las Wolność nadzorowana była przez komisariat w Chojnicach, który odpowiadał za odcinek od kamienia granicznego nr D 047 do D 143. W skład komisariatu Chojnice w 1930 r. wchodziły placówki Straży Granicznej: I linii „Charzykowo”, I linii „Władysławek”, I linii „Nieżychowice”, I linii „Moszczenica”, II linii „Chojnice”.

Dzięki naszej grze terenowej dotrzesz do czterech znaków granicznych: D 071, D 072, D 073 i D 074 na odcinku nadzorowanym przez Komisariat Straży Granicznej „Chojnice”, działającym w strukturach Inspektoratu Straży Granicznej nr 7 w Chojnicach.