W10

Pagórki morenowe, zlokalizowane przy południowym krańcu Jeziora Charzykowskiego, porośnięte są lasami bukowymi. W tym miejscu jest to tzw. kwaśna buczyna niżowa, czyli las zdominowany przez buka, którego zwarcie jest na ogół tak duże, ze dolne warstwy drzewostanu są słabo rozwinięte, ze względu na niedostateczną ilość światła. Runo leśne ograniczone jest do mchów, wśród których najczęściej występują: płonnik strojny, widłoząb miotlasty i merzyk groblowy. Ważnym elementem runa są porosty, najczęściej chrobotki. Rośliny zielne występują nielicznie i są to głównie trawy, takie jak śmiałek pogięty i trzcinnik leśny oraz inne jednoliścienne: kosmatka owłosiona i turzyca pigułkowata. Z barwnie kwinących roślin występują tu szczawik zajęczy, siódmaczek leśny i przetaczniki: ożankowy oraz leśny. W żyźniejszych fragmentach pojawiają się gatunki charakterystyczne dla grądów: przylaszczka pospolita, zawilec gajowy, zawilec żółty, fiołek leśny i ziarnopołon wiosenny.