W08

Sondażowe badania archeologiczne, rozpoczęte w 1967 r. przez Gerarda Wilkego, potwierdziły występowanie na terenie Lasu Wolność dwóch stanowisk, opisanych jako grodziska wczesnośredniowieczne. Są to Góra Zamkowa i wzniesienie położone około 300 m na północny-wschód od parkingu leśnego w Wolności, zlokalizowanego przy drodze wojewódzkiej nr 212 Chojnice-Bytów. Znajdujesz się właśnie na drugim stanowisku, gdzie wg badań archeologów w okresie między VIII a X wiekiem znajdowało się grodzisko. Było to grodzisko wyżynne, kolistego kształtu, usytuowane na wyniosłym szczycie cyplowatego wzgórza morenowego. Stanowisko posiada czytelny wał na całym obwodzie, który obniża się ostro w kierunku wschodnim. Podobnie zresztą opada majdan grodziska. Sondażowe wykopy wykonane przez archeologów potwierdziły występowanie w tym miejscu ułamków glinianych naczyń oraz węgli drzewnych. Na szczycie wzgórza usypano glinianoziemny wał. Jego pierwotna wysokość prawdopodobnie wynosiła około 2-2,5 m, a szerokość 6 m. Współcześnie wał jest silnie zniwelowany. Jego zewnętrzne umocnienie uległo zapewne spaleniu, o czym świadczy odnaleziona warstwa spalenizny, zalegająca na jego zewnętrznym skłonie. Po zniszczeniu został naprawiony, co związane było z jego powiększeniem.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numeryczny model terenu średniowiecznego grodziska w okolicach Wolności