W06

Las Wolność swoją nazwę zawdzięcza przywilejowi, wystawionemu mieszkańcom i miastu Chojnice w dniu 14 maja 1346 r. w Człuchowie, przez wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Henryka Dusemera. Z powodu wiernej służby nadał on: (…) trzydzieści jeden łanów gaju (…), których to łanów nie powinni wykorzystywać do uprawy roli, lecz zachować tylko do sadzenia drzew i na pastwisko dla mieszczan, do posiadania jako wolne dziedzictwo z prawem wieczystym. Zwalniamy więc owych mieszczan od opłaty trzech grzywien, które z tychże łanów każdego roku powinny być darowane. Jednostką miary w państwie krzyżackim był łan chełmiński, odpowiadający powierzchni 16,8 współczesnego hektara. Oznacza to, że Chojnice dysponowały wówczas wolnizną o powierzchni 520,8 ha. W czasach nowszych miasto zatrudniało leśniczego do prowadzenie gospodarki i pilnowania swej własności. W pierwszych latach XX w. Osada Wolność (Buschmühl) była dla chojniczan modną miejscowością letniskową. W dwudziestoleciu międzywojennym, pomimo rozwoju żeglarstwa i wzrostu popularności Charzyków, nadal była celem wycieczek i wypraw turystycznych. Przed  wybuchem II wojny światowej leśniczym miejskim w Wolności był Jan Knitter. Został on aresztowany przez Niemców i zamordowany w KL Stutthof 19 czerwca 1943 r. Po wojnie Miejska Rada Narodowa w Chojnicach przyznała 250 m3 drewna sosnowego z Lasu Wolność, na odbudowę dachu kościoła farnego, zniszczonego w czasie działań wojennych. Na zarządzenie władz państwowych 6 marca 1952 r. nastąpiło przekazanie lasu na rzecz Nadleśnictwa Państwowego Chociński Młyn. Od 1962 r. leśniczym w Wolności był Bronisław Jaworski, żołnierz II Korpusu Wojska Polskiego generała Władysława Andersa, który walczył pod Monte Cassino. W 1973 r. leśnictwo Wolność zostało połączone z leśnictwem Łukomie. Leśnictwo Łukomie zostało zlikwidowane, a siedziba leśnictwa Wolność przeniesiona do dawnej siedziby leśnictwa Łukomie. Las Wolność tworzy największy kompleks buczyn na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego. W budynku za Twoimi plecami znajdowała się leśniczówka Wolność, w czasie gdy Las Wolność był własnością miasta Chojnice.

Mapa drzewostanowa Nadleśnictwa Państwowego Chociński Młyn według stanu z 1928  roku