W05

W dwudziestoleciu międzywojennym granica zachodnia z Niemcami rozpoczynała się od Bałtyku, na zachód od ujścia rzeki Piaśnicy i podążała w kierunku południowo-zachodnim, dokonując wielu nagłych zwrotów. Między Jeziorem Somińskim a Chojnicami tworzyła łuk wrzynając się w terytorium Niemiec. Odcinek ten współcześnie pokrywa się na niektórych fragmentach z zachodnią granicą Zaborskiego Parku Krajobrazowego – w rejonie Jeziora Somińskiego od Mutkowa przez Skoszewo oraz na odcinku od Babilonu przez Las Wolność.

Granica państwowa powstała na mocy traktatu pokojowego podpisanego w Wersalu pod Paryżem 28 czerwca 1919 r. przez państwa zwycięskiej Koalicji oraz pokonane Niemcy. Traktat wersalski kończył I wojnę światową, a na jego mocy wyznaczono nowy porządek w Europie. Dla przeprowadzenia prac związanych z wytyczeniem i oznaczeniem linii granicznej w terenie powołano międzynarodową komisję, która podzieliła polsko-niemiecką granicę na sekcje. W wyznaczonych miejscach początkowo pojawiły się kopce, wały, z czasem zaczęto je wymieniać na kamienie graniczne.
Granicę zachodnią podzielono na czternaście sekcji, z których każda otrzymała oznaczenie literowe od A do O (bez I). Granica państwowa w rejonie Zaborskiego Parku Krajobrazowego obejmowała fragmenty sekcji C i D. Przebieg granicy w terenie oznaczono kamieniami granicznymi, które ponumerowano. Granica w sekcji C zaczynała się w Mutkowie, a jej początek oznaczony był kamieniem granicznym nr C 001. Początek sekcji D znajdował się w miejscowości do Korne i został oznaczony kamieniem nr D 001. Sekcja D prowadziła początkowo do Witkowa kamień nr D 238, a później do Lutówka w powiecie sępoleńskim, aż do kamienia nr D 248. Sekcja C zaczynała się w Mutkowie, między Lendami (dzisiejszy powiat chojnicki, a w dwudziestoleciu Polska) a Sominami (dzisiejszy powiat bytowski, a w dwudziestoleciu Niemcy). Sekcja D zaczynała się w miejscowości Korne k. Konarzyn (niem. Kornlage) i prowadziła do Lutówka w powiecie sępoleńskim. Nadzór nad sekcją C i D sprawował Inspektorat Straży Granicznej nr 7 w Chojnicach. Wyjątkiem są znaki C 001 i C 002 koło Mutkowa, nadzorowane przez Inspektorat Straży Granicznej nr 6 w Kościerzynie.

Dzięki naszej grze terenowej dotrzesz do czterech znaków granicznych: D 071, D 072, D 073 i D 074 na odcinku sekcji D.

Granica Polski w latach 1919-1939 podzielona na sekcje