W01

Pierwszy punkt gry terenowej Poznaj i chroń Wolność usytuowany jest przy siedzibie Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Symbolem parku jest pewien gatunek sowy, którego nazwę poznasz rozwiązując Przyrodnicze zadanie specjalne.

To największa europejska sowa, która jest dwa razy większa i dziesięć razy cięższa od łudząco podobnej uszatki. Zasiedla lite buczyny, olsy i bory sosnowe, rosnące na terenach o urozmaiconej rzeźbie (jary, wąwozy). Występuje w starych drzewostanach z luźnym zwarciem, w pobliżu których znajdują się tereny otwarte zasobne w pokarm (jeziora, rzeki, łąki, halizny). Ptaki nie mogą być niepokojone, dlatego występują w miejscach gdzie panuje cisza i spokój. Żywią się głównie średniej wielkości ssakami (karczownikami, jeżami, kretami, wiewiórkami) i ptakami. Liczebność populacji krajowej wynosi ok. 280 par. Ptak ten nie buduje własnego gniazda, lecz często korzysta ze starych gniazd ptaków drapieżnych lub sztucznych platform. Wiele par gnieździ się bezpośrednio na ziemi, np. pod wykrotami drzew, w dołku przy pniu, w kępach krzewów lub traw. Niestety lęgi naziemne zwykle kończą się niepowodzeniem, są rabowane przez kruki, kuny, lisy i jenoty. Ma to nierzadko miejsce podczas przypadkowego spłoszenia samicy z gniazda, co prowadzi do opuszczenia lęgu, wychłodzenia jaj, bądź zrabowania ich przez drapieżniki. Dlatego tak ważne jest nasze odpowiednie zachowanie w lesie, przestrzeganie zasad służących ochronie lasów i jej niewidocznych mieszkańców.