W10

Jeden z najbarwniejszych ptaków w Polsce. Ze względu na pokarm występuje nad rzekami i potokami o wodach przejrzystych, rzadziej nad jeziorami i stawami. Odżywia się drobnymi rybami, rzadziej drobnymi skorupiakami i płazami. Do gniazdowania potrzebuje piaszczystych i urwistych brzegów, w których wygrzebuje norę. Podziemny korytarz kopie zarówno samiec, jak i samica, posługując się głównie dziobem. Wejście do gniazda ma średnicę około 6 cm, natomiast korytarz długość jednego metra i zakończony jest komorą lęgową, w której samica składa jaja. Gatunek ten wyprowadza najczęściej jeden lub dwa lęgi w roku, a tylko nieznaczna część par przystępuje do trzeciego zniesienia. Pisklęta opuszczają gniazdo po niecałym miesiącu, choć przez parę dni są jeszcze dokarmiane przez dorosłe.

fot. Łukasz Ziewacz