W08

Północny gatunek łabędzia, pierwotnie związany ze strefą tajgi, który zasiedlił Polskę dopiero w latach 70. ubiegłego wieku. Terytorium lęgowe to zazwyczaj rozległe jezioro, staw, starorzecze lub torfowisko otoczone lasem, o niskim stopniu penetracji przez człowieka. Ptak ten jest umieszczony w załączniku I Dyrektywy Ptasiej UE, wśród gatunków ptaków wymagających szczególnej ochrony w krajach członkowskich Unii. W Polsce zimują głównie ptaki gniazdujące w Skandynawii i Rosji. Łabędź ten, jest prawie tej samej wielkości co niemy, ale nie ma tak okazałej postawy. Ptaki dorosłe mają dziób czarny z żółtą nasadą sięgającą klinem do połowy jego długości. Na wodzie można rozpoznać tego łabędzia po wyprostowanej szyi i skrzydłach złożonych na grzbiecie, podczas gdy łabędź niemy ma szyję wygiętą w ,,S”, a skrzydła wzniesione.

fot. Marcin Dyduch