W07

Gniazduje nad większymi jeziorami i rzekami. Potężne gniazdo zakłada w koronie wysokiego drzewa. U dorosłych osobników sterówki  są białe, natomiast u młodych koloru ciemnego. Żywi się rybami, ptakami wodnymi i padliną. 

fot. Mariusz Pomaski