L20

W 1937 r. Witold Sikorski wydzierżawił podmokłe łąki nad jeziorem Leśno Dolne Franciszkowi Stoltmannowi z Zalesia. Do wybuchu II wojny światowej Stoltmann wybudował 7,35 ha stawów rybnych, przeznaczonych do hodowli narybku karpia i sandacza. Po wojnie stawy Franciszka Stoltmanna przeszły na rzecz Gminnej Spółdzielni, a w 1949 r. Państwowego Gospodarstwa Rybackiego, gdzie pełnił on funkcję kierownika zespołu zarybieniowego. Po otrzymaniu ziemi z reformy rolnej wybudował w latach 1946-1953 nowe stawy o wielkości 3,25 ha oraz dalsze 10,6 ha na dzierżawionej ziemi plebańskiej. 

Zdjęcie wykonane nad Kręgami Kamiennymi w kierunku Jeziora Leśno Dolne i stawów rybnych
w dniu 20 października 2019 r. fot. Maciej Cybulski