L19

W rejonie gdzie teraz się znajdujesz w 1993 r. rozpoczęto badania archeologiczne, które doprowadziły do odkrycia cmentarzyska grobów książęcych i osady z okresu rzymskiego. Oznaczenie stanowiska 22 odpowiada numeracji przyjętej w Archeologicznym Zdjęciu Polski (AZP). AZP jest przedsięwzięciem realizowanym na terenie całego kraju od roku 1978, którego celem jest poszukiwanie, rejestrowanie i nanoszenie na mapy stanowisk archeologicznych. Odkryto tutaj cztery groby z fazy wielkowiejskiej, które przypuszczalnie pojawiły się w okresie schyłku kultury łużyckiej. Obecność niewielkich cmentarzysk wskazuje, że nie była to ekspansja na wielką skalę. Najprawdopodobniej było to przemieszczanie się grup rodzinnych, nie zaś plemiennych. Odkryte ślady cmentarzyska fazy wielkowiejskiej wskazują na ich odrębność w stosunku do cmentarzysk kultury łużyckiej i pomorskiej, które odkryto w innych miejscach w mikroregionie leśnieńskim. Badania na stanowisku 22 rozpoczęto w związku z weryfikacją odkrytych tutaj konstrukcji kamiennych, które okazały się elementami grobu książęcego z okresu rzymskiego, zaliczanego do kultury wielbarskiej. Ponadto dzięki badaniom sondażowym odkryto inne ślady związane z osadnictwem kultury wielbarskiej, w tym elementy ceramiki i cztery piece. 

Tutaj możesz zapoznać się z mapą stanowisk kultury łużyckiej i fazy wielkowiejskiej na terenie wyspy Brus.

Tutaj możesz zapoznać się z mapą rozmieszczenia cmentarzysk kultury pomorskiej na terenie wyspy Brus.

Źródło: Krzysztof Walenta. Leśno w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach, Zakład Archeologii Pomorza Instytut Archeologii Uniwersytet Łódzki. Chojnice 2008. Strony: 103 i 125.

Tutaj możesz zapoznać się z mapą rozmieszczenia stanowisk kultury wielbarskiej na terenie wyspy Brus. 

Źródło: Krzysztof Walenta. Leśno i mikroregion w okresie rzymskim. Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach, Zakład Archeologii Pomorza Instytut Archeologii Uniwersytet Łódzki. Chojnice 2009. Strona 99.