L10

Leśno Górne i Leśno Dolne są jeziorami wytopiskowymi. Znajdujesz się nad brzegiem jeziora Leśno Dolne, położonego w rynnie subglacjalnej na połodnie od wsi Leśno. Rynna subglacjalna formowała się w czasie, gdy czoło lądolodu STADIAŁU górnego ZLODOWACENIA WISŁY znajdowało się na południe od omawianego obszaru. Rynna jezior leśnieńskich ma niewątpliwie założenia tektoniczne, a w czasie deglacjacji obszaru była długo konserwowana bryłami martwego lodu o znacznej miąższości.

Współczesne jezioro jest pozostałością po kopalnym, rozległym zbiorniku wytopiskowym. Jezioro Leśno Dolne zajmuje powierzchnię 39,5 ha. Głębokość maksymalna wynosi 8,3 m, a głębokość średnia 4,0 m. Leśno Dolne drenuje obszar o powierzchni 73, 61 km2, jego zlewnia bezpośrednia zajmuje 20,88 km2. Zlewnia bezpośrednia jeziora stanowi obszar źródliskowy rzeki Niechwaszcz, która jest ciekiem bifurkującym. Lustro wody znajduje się na wysokości około 133,6 m n.p.m. 

Wieś Leśno między jeziorami: Leśno Górne (w głebi) i Leśno Dolne (na pierwszym planie). Jeziora łączy rzeka Młosina.