L09

Znajdujesz się na wydmie, którą tworzą piaski eoliczne na piaskach i żwirach wodnolodowcowych (6/9)* oraz piaski eoliczne w wydmach (7)*. Formowanie się wydm parabolicznych nastąpiło na przełomie PLEJSTOCENU i HOLOCENU na skutek rozwiewania osadów wodnolodowcowych.  

Warto zapoznać się z budową geologiczną okolic Leśna w czwartorzędzie.

* Tutaj znajduje się mapa geologiczna okolic Leśna.

* Tutaj znajduje się słownik terminów geograficznych.