L08

Szczepanówka, bo tak nazywane jest to wzniesienie, znane jest przede wszystkim jako cmentarzysko wielokulturowe z kurhanami i kręgami kamiennymi.

Aby lepiej poznać historię Gotów i ich poprzedników, wybierz wariant historyczny gry terenowej Poznaj i chroń Leśno lub zapoznaj się z informacjami umieszczonymi na tablicach ścieżki kulturowej „Kręgi kamienne w Leśnie”.

Wcześniejsi osadnicy Leśna, w tym Goci, wybrali to miejsce nieprzypadkowo. Znajdujesz się na jednym z najwyższych wzniesień okolicy, na wysokości 160,1 m n.p.m. Miejsce wyraźnie odznacza się w krajobrazie zdominowanym przez równiny SANDROWE. Od północy graniczyło z rozległym prajeziorem wytopiskowym. Współczesnymi pozostałościami po nim są jeziora: Leśno Górne (położone dalej na północ) i widoczne z tego miejsca Leśno Dolne. Lustro wody jeziora Leśno Dolne znajduje się na wysokości około 133,6 m n.p.m. Wzniesienie położone jest na krawędzi wysoczyzny morenowej nazywanej wyspą bruską, która rozciąga się na południe w kierunku Czapiewic, Czarnowa i Brus, a na wschód w stronę Zalesia.

Wzniesienie Szczepanówka tworzą piaski, żwiry i GLINY ZWAŁOWE w spływach akumulacji szczelinowej (16)*. Powstały w wyniku dalszego rozpadu brył martwego lodu i akumulacji przez wody roztopowe w szczelinach lodowych, a także lokalnie przez wytapianie się osadów bezpośrednio z lodu do szczeliny. Spójrz na mapę geologiczną, aby zobaczyć, że formy te mają wydłużony kształt i niczym dwie bagietki, ciągną się z północy na południe na długości prawie jednego kilometra każda.

Warto zapoznać się z budową geologiczną okolic Leśna w czwartorzędzie.

Tutaj znajduje się mapa geologiczna okolic Leśna.

Tutaj znajduje się słownik terminów geograficznych.

Zdjęcie lotnicze wykonane w 2012 r. nad Szczepanówką w kierunku północnym na rozległe prajezioro leśnieńskie i współczesne Jezioro Leśno Dolne z kompleksem stawów rybnych. Na dalszym planie widoczne zabudowania wsi Leśno i Jezioro Leśno Górne.

Panorama ze Szczepanówki cztery lata po nawałnicy. Lasy w okolicy zostały zniszczone niemal w 100%.