L05

 

Lisia Góra jest kulminacją najwyższej wydmy parabolicznej (7)* na obszarze Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Jej wysokość wynosi 156,1 m n.p.m.

Warto zapoznać się z budową geologiczną okolic Leśna w czwartorzędzie.

Tutaj znajduje się mapa geologiczna okolic Leśna.

Tutaj znajduje się słownik terminów geograficznych.