L02

Młosina jest lewym dopływem Zbrzycy. To mała rzeka, która wypływa z jeziora Brzeźno, położonego na wschód od wsi Lamk i Raduń. Rzeka przepływa przez jeziora: Kały, Młosino Małe, Młosino Wielkie, Leśno Górne i Leśno Dolne oraz miejscowości Lamk, Orlik i Leśno. Na zachód od Leśna do Młosiny uchodzi z północy struga Młosienica. Przez Jezioro Leśno Dolne z wodami Młosiny łączy się rzeka Niechwaszcz. Występują warianty w nazwie rzeki: Mlusina, Mlusino i Młusina. Młosina w przeszłości została silnie zmeliorowana. Według podziału hydrograficznego Polski zaliczana jest do zlewni IV rzędu. Pomimo silnego przekształcenia koryta oraz regularnych prac utrzymaniowych nad Młosiną można zobaczyć zimorodka i pliszkę górską. W rzece występują rzadkie gatunki ryb, takie jak koza i różanka.