CZ06

Czernica to stara osada młyńska i leśna. Trasa gry prowadzi przez teren leśnictwa Czernica, które współcześnie wchodzi w skład Nadleśnictwa Przymuszewo. Znajdujesz się przy drodze prowadzącej do leśniczówki, która powstała w tym miejscu w 1928 r. Wcześniej siedziba leśnictwa zlokalizowana była przy drodze biegnącej z dworca kolejowego w Męcikale do Czernicy. Znajdowała się po jej prawej stronie, w odległości około 200 metrów za parkingiem leśnym, gdzie zaczyna się nasza gra terenowa (punkt CZ01).

Osada młyńska Czernica funkcjonowała już w pierwszej połowie XVII w. 1 października 1892 r. utworzono na tym obszarze Nadleśnictwo Giełdon. W skład nowego nadleśnictwa weszły wykupione na rzecz państwa pruskiego grunty leśnictwa Czernica. Leśnictwo to obejmowało tereny na obydwu brzegach Brdy oraz jezior Dybrzk i Kosobudno. W 1910 r., po utworzeniu nadleśnictwa Chojnice (Klosnowo), leśnictwo Czernica zlikwidowano. W 1928 r. leśnictwo reaktywowano. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa z 1929 r. włączono je do Nadleśnictwa Laska. Powierzchnia leśnictwa Czernica wynosiła wtedy 973,51 ha. W 1953 r. leśnictwo Czernica liczyło już 1 144,76 ha. Z dniem 1 stycznia 1973 r. Nadleśnictwo Laska zostało zlikwidowane, a leśnictwo Czernica włączono do Nadleśnictwa Przymuszewo. Powierzchnia leśnictwa wynosiła wtedy 1 304,17 ha. Według stanu na 1 stycznia 2019 r. leśnictwo Czernica zajmuje powierzchnię 1 465,94 ha, z czego lasy i grunty leśne zajmują 1 413,93 ha, a grunty nieleśne 52,01 ha.

Fragment mapy leśnej Nadleśnictwa Giełdon z 1895 r.