CZ05

Młyn wodny w Czernicy zlokalizowany jest na niewielkiej rzece - Czernickim Rowie, nazywanej też Czernicką Strugą. Pierwszą lokalizację drewnianego młyna odnotowano już w 1648 r. Jeszcze w XIX w. istniał w tym miejscu drewniany młyn i tartak wodny. Młyn murowany w obecnej formie powstał prawdopodobnie w 1903 r. Jest to budynek podpiwniczony, trzykondygnacyjny (licząc piwnicę i poddasze).

Młyn wodny w Czernicy – stan w 2019 r.

Schemat rozmieszczenia osady młyńskiej oraz przekrój przez budynek młyna - fragment karty zabytków gminy Brusy z archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa.