CZ04

W Czernicy przeciwległe brzegi jezior Dybrzk i Kosobudno oraz rzeki Brdy łączył w przeszłości most drogowy. Prowadził tędy najkrótszy trakt z majątku w Wielkich Chełmach do Chojnic. Oznaczony został na mapach pruskich z 1874 r. Jak podają niektóre źródła, most zniszczono podczas drugiej wojny światowej. Nie został już odbudowany. Innych informacji dostarczają mapy pochodzące z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Na mapie drzewostanowej w skali 1:20 000 dla Nadleśnictwa Laska z 1926 r. nie ma już zaznaczonego mostu. Podobnie mostu nie oznaczono na mapie Wojskowego Instytutu Geograficznego w skali 1:25 000 z 1937 r.

Fragment mapy z 1874 r. Sect. Drzewitz (1:25 000 Topographische Karte (Messtischblatt) cz. wsch.(Ostdeutschland) /1870 - 1945/)

Fragment mapy drzewostanowej Nadleśnictwa Laska z 1926 r.

Fragment mapy Wojskowego Instytutu Geograficznego z 1937 r. w skali 1:25 000 arkusz Swornegacie