CH13

Powierzchnia sandru została silnie przekształcona przez procesy eoliczne będące wynikiem działalności wiatru. W efekcie tych procesów powstały formy wypukłe zbudowane z piasków. Największe ich skupienie występuje w sąsiedztwie Jeziora Charzykowskiego oraz w rejonie Swornegaci, w tym nad Chociną. Wysokość tych form dochodzi do 8-10 m, zdarzają się piaszczyste wzniesienia o wysokości do 14 m. Formy te zostały ukształtowane przez wiatry zachodnie.