CH11

Porosty to grupa organizmów powstałych w wyniku trwałej symbiozy między cudzożywnym grzybem, a samożywnym glonem. Ich ciało, zwane plechą, może przybierać różne formy: krzaczkowatą, listkowatą i skorupiastą. Występują na ziemi, skałach i kamieniach, na drzewach i martwym drewnie. Są też istotnym elementem różnego typu zbiorowisk roślinnych. Występując masowo, na przykład w borach chrobotkowych, decydują o fizjonomii siedliska.

Porosty są jednym z najczulszych wskaźników czystości powietrza, ponieważ są bardzo wrażliwe na obecność najmniejszych ilości trujących gazów.