CH09

Naturalnie płynąca rzeka nizinna tworzy liczne zakola. Powstają one na skutek erozji bocznej, czyli wymywania koryta rzeki przez wartko płynącą wodę. Od wklęsłej strony zakola koryto rzeki jest głębokie, często tworzą się tam wiry, zaś po stronie wypukłej zakola zachodzą procesy akumulacji, czyli odkładania się materiału rzecznego w postaci łach piasku lub odsypów żwiru i kamieni. Woda w naturalnie krętej rzece płynie wolniej niż w wyprostowanym sztucznie korycie, a dolina taka magazynuje więcej wody.

Dolina Chociny fot. Styl Beata Chojeta