CH08

Dudek gniazduje w dziuplach drzew, wyjątkowo w norach ziemnych, budkach lęgowych, pryzmach kamieni oraz zakamarkach budynków. Gniazdo skąpo wyściela trawą, mchem bądź igłami sosny. Odbywa jeden lęg w roku. Młode opuszczają gniazdo po około miesiącu. Żywi się dużymi owadami i poczwarkami, które zbiera z powierzchni ziemi.