CH06

Chocina jest stosunkowo silnie meandrującą rzeką, której malownicze zakola budzą podziw uczestników licznych spływów kajakowych. Spływ najlepiej zacząć w Zielonej Chocinie, skąd do Swornegaci do pokonania jest 25 km. Dolny odcinek szlaku, poniżej Chocińskiego Młyna, silnie maendruje, dostarczając niezapomnianych wrażeń.