CH02

Punkt w którym się znajdujesz to szczyt lokalnego wzniesienia położonego na wysokości 141,1 m n.p.m. Pagórek ten jest formą ukształtowania powierzchni ziemi związaną z krajobrazem polodowcowym. Lustro wody jeziora Kasińskiego znajduje się na wysokości około 120,1 m n.p.m. Pod względem geologicznym wzniesienie tworzą tzw. piaski, mułki i gliny zwałowe w spływach, które na tym obszarze występują w obrębie rynien glacjalnych. Na dnie takiej rynny położone jest obecnie jezioro Karsińskie. Wzniesienie jest formą wodnolodowcową, którą tworzą warstwowo ułożone piaski, mułki i żwiry, osadzane w szczelinach i zagłębieniach w obrębie lądolodu lub martwego lodu. Na obszarze Zaborskiego Parku Krajobrazowego formy te notowane są głównie w okolicach Swornegaci. W większości przypadków są one reprezentowane przez piaski różnoziarniste i piaski pyłowate. Ich barwa jest zmienna od szarej i jasnoszarej do brunatnawożółtawej. Miąższość osadów szacowana jest na 3-7 m, maksymalnie do 10-15 m.