Kruszynek

Nazwa: Kruszynek

Rodzaj: torfowiskowy

Rok powołania: 2014

Akt powołania: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 25 lutego 2014 r. (Dz. Urz. z 2014 r. poz. 1051)

Plan ochrony: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kruszynek”

Powierzchnia: 8,42 ha, otulina: 11,03 ha

Cel ochrony: zachowanie ekosystemu torfowiska alkalicznego z unikatową florą mchów i roślin naczyniowych. 

Opis: Rezerwat Kruszynek położony jest nad Jeziorem Kruszyńskim, w północnej części Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Chroni on rzadkie i zagrożone gatunki roślin, m.in.: lipiennika Loesela Liparis loeseli, kruszczyka błotnego Epipactis palustris i mszar nastroszony Paludella squarrosa.

Kruszczyk błotny
Kukułka krwista
Gnidosz błotny
Lipiennik Loesela