30-lecie Zaborskiego Parku Krajobrazowego

28 lutego 1990 roku, na podstawie uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy, utworzono Chojnicki Park Krajobrazowy, który rok później zmienił nazwę na Zaborski. Park objął swym zasięgiem kompleksy leśne i zespoły jezior w północno-zachodniej części Borów Tucholskich. Starania administracyjne o utworzenie parku krajobrazowego w rejonie Chojnic i Brus podjęto już w 1972 roku.

W 1986 roku na łamach Zeszytów Chojnickich, wydawcą których w owym czasie było Chojnickie Towarzystwo Kulturalne, ukazał się artykuł poświęcony genezie parku. Jego autor – Janusz Szczęsny z Biura Planowania Przestrzennego w Bydgoszczy – napisał: „W sytuacji potęgujących się z roku na rok procesów urbanizacyjnych, przejawiających się w postaci przestrzennego rozwoju terenów osiedleńczych, industrializacji, tworzeniu nowych systemów infrastruktury, w tym przede wszystkim rozbudowy układów komunikacyjnych, przy jednocześnie wzrastającej ruchliwości ludzkiej motywowanej ucieczką od terenów przeludnionych, skażonych toksycznymi związkami emitowanymi do atmosfery, narażonych na hałas itd., niezbędna staje się ochrona pewnych obszarów, których walory przyrodnicze i krajobrazowe zapewniłyby niezbędną regenerację sił psychofizycznych człowieka, a status – ochronę ich zasobów naturalnych”.

W ciągu ostatnich trzydziestu lat w Polsce nastąpiły dynamiczne zmiany polityczne i gospodarcze. W 1991 r. Sejm Rzeczypospolitej uchwalił nową ustawę o ochronie przyrody, która była osiemnastokrotnie zmieniana, a w 2004 r. zamieniona na nową, która do dziś doczekała się już 49. poprawek! Efektem tego są przede wszystkim zmiany w przestrzeni, a także w organizacji ochrony przyrody, które determinują m.in. funkcjonowanie parków krajobrazowych.

Jubileusz skłania do wspomnień, podsumowań i oceny dotychczasowego dorobku. Daje też możliwość zaciągania nowych zobowiązań i podejmowania kolejnych wyzwań. Dobrą okazją ku temu będzie konferencja pt. „Rola parków krajobrazowych w Rezerwatach Biosfery”, która odbędzie się z okazji potrójnego jubileuszu: 35-lecia Tucholskiego Parku krajobrazowego, 30-lecia Zaborskiego Parku Krajobrazowego i 10-lecia Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem i aktywnego udziału w konferencji, która odbędzie się w dniach 5-6 listopada 2020 r.!

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym folderem pt. „Poznaj i chroń Zaborski Park Krajobrazowy”. Drukowaną wersję folderu będzie można zdobyć dzięki udziałowi w wydarzeniach jubileuszowych, o których informować będziemy na bieżąco!