Szlak Zaborski - z Brus do Drzewicza

Zielony Szlak Zaborski - z Brus do Drzewicza mapa

Szlak zielony zaczyna się w stolicy Ziemi Zaborskiej – Brusach, przy dworcu PKP. Dworzec kolejowy w Brusach znajduje się na trasie linii kolejowej Chojnice – Kościerzyna, której uruchomienie nastąpiło w 1902 r. Turysta wędrujący szlakiem Zaborskim będzie miał możliwość zwiedzania Kręgów Kamiennych oraz drewnianego kościoła z połowy XVII w. w Leśnie. Szlak w większości prowadzi przez tereny leśne, najbardziej odludne miejsca na obszarze Zaborskiego Parku Krajobrazowego, w tym rezerwaty przyrody „Dolina Kulawy” i „Nawionek”. Atutem szlaku są wybitne walory przyrodnicze i krajobrazowe. Związane są one z siedliskami nawęglanowymi w dolinie rzeki Kulawy, a także pochodzącym z XIX w. systemem nawodnień łąk nad Kulawą. Niezwykle atrakcyjny jest fragment szlaku od Laski do Drzewicza, który prowadzi tzw. doliną Jezior Rynnowych, z jeziorem lobeliowym Nawionek i jeziorami ramienicowymi: Zmarłe, Gardliczno Duże i Płęsno. Szlak Zaborski prowadzi przez następujące wsie i osady: Gacnik, Zalesie, Kręgi Kamienne, Leśno, Parzyn, Kruszyn, Kubianowo, Wawrzonowo, Laska, Leśnictwo Młynek do Drzewicza. Z Drzewicza prowadzą szlaki piesze i rowerowe, dzięki którym można poznać przyrodę Parku Narodowego "Bory Tucholskie".

Opiekun szlaku: PTTK Oddział Regionalny Gdańsk

 Kilometraż szlaku
 Brusy Gacnik  1,0  40,0
 Leśno Kręgi  6,0  35,0
 Leśno  8,5  32,5
 Parzyn  14,0  27,0
 Kruszyn  17,0  24,0
 Laska  27,0  14,0
 Drzewicz  41,0  0,0