Poznaj i chroń SOMIŃSKIE

Poznaj i chroń Somińskie!

Jednym z 47. jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego jest Somińskie, które zajmuje powierzchnię 433,1 ha. Somińskie jest zbiornikiem granicznym. Przez jezioro na linii Skoszewo - Mutkowo w dwudziestoleciu międzywojennym przebiegała granica państwowa, która współcześnie stanowi północną granicę Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Jezioro i okolica ma wybitne walory przyrodnicze, krajobrazowe i historyczne. Na jeziorze występuje pięć wysp, będących ostojami lęgowymi ptaków wodno-błotnych, w tym: kormoranów, czapli siwych, śmieszek, krakw i głowienek. Główną formą użytkowania zlewni bezpośredniej Jeziora Somińskiego są lasy, które zajmują 60% powierzchni i tworzą zwarte kompleksy borów sosnowych. Wokół jeziora znajdują się użytki rolne, łąki i pastwiska, które łącznie zajmują 38% powierzchni. Po północnej stronie jeziora znajdują się dwie miejscowości, z których największą są Sominy w gminie Studzienice i mniejsze Skoszewo w gminie Brusy. Poznaj i chroń Somińskie!

Zasady

Przed wyruszeniem w trasę wydrukuj ze strony zaborskipark.pl lub pobierz z wyznaczonych miejsc mapę oraz kartę z opisem punktów, do których musisz dotrzeć. Karta gry jest niezbędna do potwierdzenia Twojej/Waszej obecności na punkcie odnalezionym na trasie. W celu zaliczenia gry należy odszukać w terenie dziesięć punktów o numerach od S01 do S10.

Tutaj znajdziesz lokalizację parkingu.

Tutaj pobierz mapę i kartę gry z opisem punktów.

Miejsca gdzie bezpłatnie można otrzymać mapę i kartę:

- Charzykowy – siedziba Zaborskiego Parku Krajobrazowego – ul. Turystyczna 10
- Chojnice – Biuro Promocji Regionu Chojnickiego – Stary Rynek 4
- Swornegacie – Wiejski Dom Kultury – ul. Mestwina 10
- Brusy Jaglie – Chata Kaszubska Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach.

Długość trasy: 13 km

Czas przejścia: 3 h

Co dalej?

Trasę można pokonać na kilka podejść. Dobrze jest zapisać ślad trasy za pomocą aplikacji w telefonie, takiej jak Locus Map. To ułatwia późniejsze zweryfikowanie Twojej/Waszej pozycji. Start i meta znajduje się przy stanicy kajakowej w Skoszewie - punkt S01. Na mapie zaznaczyliśmy dziesięć punktów kontrolnych. Należy dotrzeć do każdego z nich. Większość punktów zlokalizowana jest na tablicach lub drzewach. Bądź uważny!

Przemieszczasz się w terenie z wydrukowaną mapą i znajdujesz punkty oznaczone jako S01, S02, S03 itd. Kolejność zdobywania punktów nie ma znaczenia.

Po odnalezieniu punktu w terenie przepisujesz z oznaczania punktu (kartka formatu A5 z naszym logo) do karty z opisem punktów (wydrukowałeś/aś ją razem z mapą) hasło (np. na punkcie S01 jest kartka, a na niej HASŁO: 123, przepisujesz cyfry 123 do swojej karty z opisem punktów).

 

Oznakowanie punktu w terenie

W terenie, gdzie nie ma charakterystycznych obiektów takich jak np. tablica, dodatkowo obok punktów (białej kartki formatu A5) znajduje się żółta kropka. Jest to oznaczenie dodatkowe na wypadek zniszczenia kartki.

Na wydrukowanej karcie gry znajduje się dodatkowy słowny opis punktów, dla ułatwienia odszukania lokalizacji (np. „tablica”, „słup energetyczny” itp., który informuje Cię, że nasze oznaczenie znajduje się na tablicy lub przy słupie linii energetycznej oznaczonej na mapie itd.).


W przypadku problemów ze znalezieniem punktu lub dewastacji punktu – zrób zdjęcie z miejsca w którym się znajdujesz (najlepiej z oznaczeniem rezerwowym czyli żółtą kropką lub innym charakterystycznym obiektem np. tablica) i wyślij jako załącznik wraz z kartą gry. Spróbujemy zweryfikować Twoje położenie i zdecydujemy czy zaliczamy Twoją/Waszą lokalizację.

W przypadku dewastacji punktu postaramy się go naprawić w 48h. Prosimy o taką informację, abyśmy mogli jak najszybciej zareagować. Kontakt: zpk@pomorskieparki.pl lub 727 66 00 68.

Zalecane jest używanie kompasu. Mapy turystyczne, nawigacje gps czy aplikacje z mapami w telefonie traktuj jako pomoc w przypadku zgubienia się. Nie ułatwiaj sobie zabawy zbyt szybko, nie poddawaj się!

Zalecamy ubrać dobre buty turystyczne. Warto zadbać o prowiant i odpowiedni zapas napoju.

Po znalezieniu wszystkich punktów zeskanuj lub zrób zdjęcie wypełnionej karty z hasłami i prześlij ją na adres: zpk@pomorskieparki.pl celem weryfikacji. Właściciele poprawnie zweryfikowanych kart otrzymają drobne nagrody.

Podziel się swoją opinią, prześlij zdjęcia (nie wklejamy zdjęć ukazujących punkty – prosimy nie psuć zabawy innym, takie zdjęcia będą automatycznie kasowane) na naszą grupę na facebooku kliknij tutaj.

Uwaga!
Gra terenowa Poznaj i chroń Somińskie, nie jest imprezą sportową, ani żadną inną imprezą zorganizowaną. Nie zapewniamy opieki medycznej, a także posiłków na trasie. Wychodząc w teren, robisz to na własną odpowiedzialność, znając swoje możliwości nawigacyjne i kondycyjne.

Udział w zabawie jest bezpłatny i ma na celu propagowanie walorów przyrodniczych i kulturowych Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz zdrowego trybu życia. Punkty zostały rozmieszczone tak, aby przybliżyć ciekawe miejsca, jednocześnie daleko od popularnych szlaków spacerowych, tak aby unikać kontaktu z innymi osobami.

Poznaj i chroń Somińskie!

Zapraszamy!