L16

Kapliczka z 1937 r. z figurą św. Antoniego poświęcona została przez ks. Bolesława Jaranowskiego, proboszcza leśnieńskiej parafii w latach 1934-1939. Ks. Bolesław Jaranowski urodził się w 1897 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1923 r. W latach 1934-1939 był proboszczem parafii Leśno. Został aresztowany przez Niemców 26 października 1939 r., a następnie więziony w Chojnicach. Od 11 listopada 1939 r. był przetrzymywany w Domu Księży Emerytów w Zamartem. Następnie od 4 kwietnia 1940 r. w obozie Stutthof, a od 10 kwietnia 1940 r. w KL Sachsenhausen, aby 14 grudnia 1940 r. trafić w KL Dachau i stąd 10 sierpnia 1942 r. zostać wysłanym transportem inwalidów do zakładu eutanazji w Hartheim.