L01

Wybierając wariant geologiczny gry terenowej Poznaj i chroń Leśno należy przypomnieć sobie kilka podstawowych terminów geograficznych. Są one wyróżnione w tekście wielkimi literami, a ich wyjaśnienie znajdziesz klikając w link zamieszczony poniżej. Warto też zapoznać się z rozwojem budowy geologicznej okolic Leśna w czwartorzędzie.

Tutaj znajduje się słownik terminów geograficznych.

Tutaj znajduje się opis rozwoju budowy geologicznej okolic Leśna w czwartorzędzie.

Model terenu okolic Leśna