CH04

Chocina na terenie parku płynie wąską doliną, której dno pokrywają łąki i pastwiska. W pobliżu gospodarstw należących do wsi Sepiot, Wączos, Chociński Młyn, Klucze i Kokoszka przepływa przez pola uprawne. Koryto rzeczne Chociny jest obficie porośnięte przez zanurzone rośliny wodne, głównie przez rdestnicę grzebieniastą i przeszytą oraz podwodne formy jeżogłówki pojedynczej i łącznia baldaszkowatego. Chocina jest rzeką, w której występuje pstrąg potokowy i koza – ryba objęta ochroną gatunkową. Charakterystyczne dla tej rzeki są wysokie, piaszczyste skarpy. To miejsca lęgowe zimorodka. Ujściowy odcinek Chociny przepływa przez niewielką osadę Kokoszka, gdzie przebiega ścieżka ornitologiczno-przyrodnicza, której rzeka jest jednym z punktów edukacyjnych. Chocina, wpadając do Jeziora Karsińskiego, usypuje piaszczyste łachy, które są miejscem gniazdowania sieweczki rzecznej.