Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zaborski Park Krajobrazowy

  • Dom dla porobnic
    Dom dla porobnic
  • 30 lat Zaborskiego Parku Krajobrazowego
    30 lat Zaborskiego Parku Krajobrazowego

Zaborski Park Krajobrazowy

CHARZYKOWY
Zaborski Park Krajobrazowy
Obce gatunki inwazyjne? Nie, dziękuję!
Dobra praktyka ogrodnika - przyrodnika
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie
Mapa interaktywna
WFOSiGW

Nazwa: Moczadło

Rodzaj: wodny

Rok powołania: 2010

Akt powołania: Zarządzenie Nr 26/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Moczadło (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2011 r. Nr 3, poz. 90) Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Moczadło”

Powierzchnia: 26,17 ha

Cel ochrony: Zachowanie jeziora lobeliowego wraz z charakterystyczną roślinnością oraz cennymi gatunkami roślin i zwierząt.

Opis: Jezioro Moczadło jest niewielkim oligotroficznym zbiornikiem. Charakteryzuje się wodą skrajnie ubogą w wapń i inne składniki mineralne. Jest jednym z najlepiej zachowanych i najbardziej reprezentatywnych jezior lobeliowych w Polsce. Niemal cały litoral do głębokości 4 m zajmują zbiorowiska lobelii jeziornej Lobelia dortmana i poryblina jeziornego Isoёtes lacustris. W jeziorze bardzo licznie występuje również elisma pływająca Luronium natans, gatunek z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Na brzegu jeziora rosną m.in.: rosiczka pośrednia Drosera intermedia, widłaczek torfowy Lycopodiella inundata i przygiełka biała Rhynchospora alba.