Wody

W Zaborskim Parku Krajobrazowym występują zasobne wody powierzchniowe. Sieć rzeczna jest nierównomiernie rozwinięta i zróżnicowana pod względem cech hydrologicznych i morfologicznych. Największe rzeki Parku to Brda, Zbrzyca, Chocina, Czerwona Struga i Młosina. Jeziora zajmują prawie 13 % powierzchni Parku, a ich zasoby szacuje się na ok 0,31 km3.