Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zaborski Park Krajobrazowy

  • W związku ze stanem epidemiologicznym rekomendujemy rezygnację z wizyt i kontakt z nami drogą elektroniczną: e-mail: zpk@pomorskieparki.pl, e-puap: /pzpk/SkrytkaESP lub pocztą tradycyjną.

Zaborski Park Krajobrazowy

CHARZYKOWY
Zaborski Park Krajobrazowy
Obce gatunki inwazyjne? Nie, dziękuję!
Dobra praktyka ogrodnika - przyrodnika
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie
Mapa interaktywna
WFOSiGW

 

Lisia Góra jest kulminacją najwyższej wydmy parabolicznej (7)* na obszarze Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Jej wysokość wynosi 156,1 m n.p.m.

Warto zapoznać się z budową geologiczną okolic Leśna w czwartorzędzie.

Tutaj znajduje się mapa geologiczna okolic Leśna.

Tutaj znajduje się słownik terminów geograficznych.