Zimowy monitoring ptaków wodnych

Data: 14-02-2012
Zimowy monitoring ptaków wodnych grafika
Zimowy monitoring ptaków wodnych grafika
Zimowy monitoring ptaków wodnych grafika
Zimowy monitoring ptaków wodnych grafika
Zimowy monitoring ptaków wodnych grafika
Zimowy monitoring ptaków wodnych grafika

W połowie lutego 2012 r. dokonano oceny liczebności zimujących ptaków wodnych na obszarze Zaborskiego Parku Krajobrazowego.


Szczególną uwagę zwrócono na zimujące łabędzie krzykliwe będące celem ochrony obszaru Natura 2000 „Wielki Sandr Brdy” PLB220001, pokrywającego się w znacznym stopniu z Zaborskim Parkiem Krajobrazowym.

Liczeniem w ciągu jednego dnia (13.02.2012) objęty został teren całego obszaru chronionego. Po silnych mrozach większość jezior i część cieków wodnych była zamarznięta, stąd ptaki grupowały się tam, gdzie woda nie zamarza, przede wszystkim na jeziorach przepływowych i większych rzekach. W czasie prac terenowych stwierdzono 1428 osobników należących do 7 gatunków. Gatunkami dominującym były: łabędź niemy, krzyżówka i łabędź krzykliwy. Pozostałe gatunki stanowiły około 7,5 % zgrupowania. Zdecydowana większość ptaków przebywała na jeziorze Witoczno i Brdzie poniżej niego, ponad to na jeziorze Parszczenica i na Brdzie w Drzewiczu. W czasie liczenia odnotowano 230 osobników łabędzia krzykliwego. Nieliczne były gągoły i nurogęsi.


ptaki_2012.jpg