Zimorodek w Zaborskim Parku Krajobrazowym

Data: 27-09-2011
Zimorodek w Zaborskim Parku Krajobrazowym grafika
Zimorodek w Zaborskim Parku Krajobrazowym grafika
Zimorodek w Zaborskim Parku Krajobrazowym grafika

Od kwietnia do sierpnia 2011 r. w Zaborskim Parku Krajobrazowym trwała inwentaryzacja zimorodka. Badania wykonywała pani Beata Waśko z Naukowego Koła Ornitologicznego Studentów Uniwersytetu Gdańskiego.


Badania prowadzono w okresie sezonu lęgowego zimorodka, a inwentaryzacją objęto rzeki: Brdę, Chocinę, Kulawę i Zbrzycę oraz brzegi jezior: Charzykowskiego, Somińskiego, Kruszyńskiego, Parzyn, Śluza, Witoczno i Dybrzk. Penetracja rzek i jezior odbyła się z kajaka lub na pieszo.


Na każdym stwierdzonym stanowisku określano stopień zajętości nory oraz wielkość zniesienia. Podczas obserwacji zwracano też uwagę na obecność dorosłych ptaków, świeże odchody, resztki pokarmu oraz skorupy jaj w pobliżu nory.


Podczas inwentaryzacji obrączkowano i szacowano wiek dorosłych i młodych ptaków. Dodatkowo zbierano dane biometryczne dorosłych zimorodków m. in. długość dzioba, skrzydła, sterówek, liczbę sterówek oraz ciężar ciała. Podczas inwentaryzacji w ZPK ogółem zaobserwowano 15 zajętych stanowisk lęgowych oraz zaobrączkowano 82 zimorodki (w tym 14 dorosłych i 68 piskląt). Stwierdzono również obecność retrapa - samicy obrączkowanej w 2010 roku na dolnym odcinku Brdy.

zimorodek_mapa__495x700_.jpg

Inwentaryzacja zimorodka na terenie ZPK finansowana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.