Żeglarska gra terenowa w Charzykowach

Data: 06-08-2019

Stowarzyszenie Akolada, wraz z współrealizatorami: GOK w Chojnicach, Chojnickim Klubem Żeglarskim i Zaborskim Parkiem Krajobrazowym zapraszają w czwartek 8 sierpnia do wzięcia udziału w grze terenowej.

15.00 – 15.30 Rejestracja uczestników – Amfiteatr Letni im. Ottona Weilanda w Charzykowach

Do udziału w zabawie zapraszamy min. 3- osobowe zespoły – wachty żeglarskie.  Dzieci poniżej 7r.ż. mogą brać udział w zabawie jedynie pod opieką osoby dorosłej. Wachty zgłaszają udział w grze na stoisku organizatorów od godz. 15.00 do godz. 15.30 w Amfiteatrze w Charzykowach, gdzie podają imię i nazwisko swojego sztormana i odbierają kartę gry z mapą i instrukcją.

15.30 – 18.30 Gra terenowa – Charzykowy (wg. wyznaczonej trasy gry)

Wachty odwiedzają kolejno wszystkie punkty kontrolne zaznaczone na mapie – rozpoczynając od numeru podanego im podczas rejestracji. Gracze muszą odnaleźć 10 punktów zlokalizowanych w różnych częściach wsi  i zaliczyć poszczególne etapy testu. Po „zaliczeniu”  zadania animatorzy na każdym punkcie przybijają pieczątki na kartach gry poszczególnych wacht – upoważnia to graczy do kontynuowania zabawy (Ważne: nie można podchodzić do kolejnego punktu gry bez zaliczenia poprzedniego!)

Gra nie odbywa się na czas – należy prawidłowo wykonać wszystkie zadania, aby otrzymać zaliczenie – wyróżniające się na poszczególnych punktach wachty otrzymają nagrody podczas podsumowania zabawy.

Trasa gry liczy ok. 3,5 km.

18.30-19.00 Zakończenie gry i wręczenie nagród –Amfiteatr Letni im. Ottona Weilanda w Charzykowach

Po „zaliczeniu” wszystkich punktów kontrolnych wachty stawiają się do punktu rejestracji, gdzie oddają wypełnione karty gry terenowej. Po powrocie wszystkich wacht następuje podsumowanie zabawy, wręczenie dyplomów i nagród najlepszym wachtom.

19.00 – 20.15 Koncert zespołu „Klang”, zakończenie zabawy - Amfiteatr Letni im. Ottona Weilanda w Charzykowach. Zapraszamy do gry!