Zapraszamy na szkolenie poświęcone norce amerykańskiej

Data: 15-01-2015

Nadleśnictwa Przymuszewo i Rytel oraz Zaborski Park Krajobrazowy zapraszają myśliwych do udziału w szkoleniu poświęconemu wpływowi norki amerykańskiej na rodzimą faunę. Zajęcia przeprowadzi pani mgr Agnieszka Niemczynowicz, doktorantka Zakładu Ekologii Behawioralnej i Ekofizjologii Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży.

Szkolenie odbędzie się 16 lutego 2015 r. w godz. od 10.00 do 13.00 w sali szkoleniowej Nadleśnictwa Przymuszewo w Lasce oraz 17 lutego 2015 r. w godz. od 10.00 do 13.00 w siedzibie Nadleśnictwa Rytel – Rytel-Dworzec 4, 89-642 Rytel.
Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w terminie do 12 lutego 2015 r. pod numerem telefonu 52 396 09 64 lub zpk@pomorskieparki.pl.

Zakres tematyczny:
1. Norka amerykańska - biologia i ekologia gatunku inwazyjnego
2. Metody odłowu
3. Przeprowadzenie monitoringu
4. Efektywność programu redukcji w zależności od środowisk
5. Wykorzystanie danych uzyskanych w wyniku odłowu i monitoringu

Szkolenie odbywa się dzięki dofinansowaniu przez WFOŚiGW w Gdańsku w ramach projektu: „Obce gatunki inwazyjne? Nie, dziękuję!”.

Zapraszamy!